1. Home
  2. »
  3. Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất của 1900 Hair Academy được đầu tư bài bản chất lượng chuẩn quốc tế giúp cho học viên có được những đồ dùng môi trường học tốt nhất. Được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp sẽ nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như tương lai của học viên.

Tư vấn học tập